logo
logo
Titulinis
Kandidatų privatumo politika
Bendrosios nuostatos 

AS TV Play Baltics (toliau – „TV Play“ arba mes“ arba „mus”) gerbia mūsų kandidatų (toliau – „Kandidatai” arba „jūs“) privatumą  bei jų asmeninius duomenis ir užtikrina griežčiausią konfidencialumą pagal galiojančius teisės aktus, ypač, Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą 2016/679 (toliau – “BDAR”).

Pretenduodami į TV Play siūlomą poziciją, jūs patvirtinate, jog perskaitėte ir sutinkate su kandidatų privatumo politika (toliau- “politika”).

Kas yra duomenų valdytojas?

Kandidato asmens duomenų tvarkymo valdytojas yra „AS TV Play Baltics“.

Visą informaciją apie AS TV Play Baltics galite rasti čia:

AS TV Play Baltics

Įmonės kodas: 10308880

Adresas: Peterburi tee 81, 11415 Talinas, Estija

Bet kokie klausimai, susiję su duomenu tvarkymu, gali būti išsiųsti šiuo adresu: andmekaitse@home3.ee

Kokius asmens duomenis mes renkame?

„TV Play“ tvarko šiuos asmens duomenis 4 punkte aprašytais tikslais:

 • jūsų asmens tapatybės duomenys (pvz., vardas, pavardė, asmens kodas, pasas arba vairuotojo pažymėjimas, gimimo data, pilietybė, el. pašto adresas, telefono numeris ir adresas);
 • bet kokie kiti asmens duomenys, įtraukti į jūsų CV, motyvacinį laišką ar jūsų „LinkedIn“ profilį (pavyzdžiui, profesinė patirtis, išsilavinimas, pomėgiai ir kalbų mokėjimas);
 • informacija apie jūsų kvalifikaciją, profesinius sugebėjimus ir verslo įgūdžius iš buvusio darbdavio – apie tai jus iš anksto informavus, o iš esamo darbdavio – tik gavus jūsų sutikimą;
 • mūsų komunikacijai (el. paštu ar kita);
 • bet kokie kiti asmens duomenys, reikalingi įdarbinimo proceso administravimui.

„TV Play“ aukščiau nurodytus asmeninius duomenis gali gauti tiesiogiai iš jūsų arba per mūsų partnerius, pavyzdžiui, įdarbinimo tarnybas, laikinąsias agentūras ir t.t..

Jei nepateiksite mums tokios informacijos, mes negalėsime tęsti įdarbinimo proceso.

„TV Play“ taip pat gali sudaryti kandidatų, kurie jau dalyvavo įdarbinimo procese, sąrašą, remiantis teisėtais „TV Play“ interesais, norėdami sužinoti, ar kandidatas jau dalyvavo darbo pokalbiuose.

Kodėl renkame jūsų asmeninius duomenis?

Mes renkame ir tvarkome jūsų asmeninius duomenis reikalingus sutarties vykdymui arba tam, kad prieš sudarydami sutartį atsižvelgtume į jūsų prašymus, kurie būtų vertinami pagal mūsų teisinius interesus arba tam, kad vykdytume teisinę prievolę šiais tikslais:

 • darbuotojų, praktikantų įdarbinimas;
 • atsakyti į prašymus suteikti informacijos ir atsakyti į kandidatų klausimus;
 • atsakyti į prašymus suteikti informacijos iš atitinkamų institucijų;
Ar mes dalijames jūsų asmeniniais duomenimis?

Visi atrankos patikrinimai bus atliekami gavus aiškų, rašytinį kandidato sutikimą. Visi atrankos metu surinkti duomenys bus laikomi konfidencialiais ir juos bus galima pasiekti tik esant poreikiui informacijai gauti.

Mes neperduosime jūsų asmeninių duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus privatumo politikoje nurodytais atvejais, pavyzdžiui, kada norima pasiekti 4 punkte išdėstytus ir apibrėžtus tikslus, arba tokias atvejais, kai mūsų to reikalauja įstatymas.

„TV Play“ gali perduoti tretiesiems asmenims kandidato tuos asmens duomenis, kurie yra reikalingi sutarčiai vykdyti. Ši informacija turi būti perduodama minėtiems asmenims bet kokiomis aplinkybėmis tik tuo atveju, kai tai yra būtina arba reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus.

„TV Play“ perduoda asmens duomenis ne ES šaliai ar įmonei tik tada, kai ši šalis suteikia tinkamą apsaugos lygį, kaip apibrėžta galiojančiuose teisės aktuose, ypač BDAR, arba neperžengiant galiojančių teisės aktų leidžiamų ribų, pavyzdžiui, užtikrinant duomenų apsaugą tinkamomis sutartinėmis nuostatomis.

Kokios yra jūsų teisės?

Jūs galite naudotis šiomis teisėmis susijusiomis su jūsų asmeninių duomenų tvarkymu “TV Play”:

 • Prieiga prie duomenų ir taisymas: bet kuriuo metu galite turėti prieigą prie asmeninių duomenų, kuriuos turi „TV Play“, arba patikrinti, ar esate įtraukti į „TV Play“ duomenų bazę.
 • Teisė ištaisyti ir ištrinti: Jūs galite bet kuriuo metu pranešti „TV Play“ apie savo asmeninių duomenų pataisymus ir prireikus paprašyti ištrinti jūsų asmeninius duomenis.
 • Teisė į duomenų tvarkymo apribojimą: Jūs galite paprašyti „TV Play“ apriboti duomenų tvarkymą, kai ginčijate duomenų tikslumą arba manote, kad duomenų tvarkymas yra neteisėtas.
 • Perkeliamumo teisė: jūs turite teisę gauti asmeninius duomenis, kuriuos perdavėte „TV Play“, taip pat galite paprašyti atsiųsti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui.
 • Teisė prieštarauti: kai kuriais atvejais galite nesutikti, kad „TV Play“ naudotųsi jūsų duomenimis 4 punkte aprašytais tikslais, kai duomenų tvarkymas grindžiamas teisėtais „TV Play“ interesais.
 • Teisė atsiimti savo sutikimą: jūs turite teisę bet kada atsiimti savo sutikimą.

Dėl teisių, kuriomis norite naudotis turite susisiekti su “TV Play”. Turite atsiųsti prašymą „TV Play“ kartu su asmens tapatybės kortelės ar paso kopija arba turite pasirašyti prašymą elektroniniu būdu:

 • Elektroniniu paštu: andmekaitse@tv3.ee
 • Paštu: Peterburi tee 81, 11415 Tallinn, Estonia
Kaip mes apsaugome jūsų asmeninius duomenis?

„TV Play“ ėmėsi tinkamų organizacinių ir techninių priemonių, kad užtikrintų rizikai pritaikytą saugumo lygį, ir kiek įmanoma, užkirstų kelią:

 • neteisėtai prieigai prie jūsų asmeninių duomenų ar jų keitimo;
 • netinkamam tokių asmens duomenų naudojimui ar atskleidimui;
 • neteisėtam tokių asmens duomenų sunaikinimui ar netyčiniam praradimui.

Šiuo atžvilgiu „TV Play“ darbuotojams, turintiems prieigą prie šių asmens duomenų, taikomas griežtas konfidencialumo įsipareigojimas. Nepaisant to, „TV Play“ jokiu būdu negali būti laikoma atsakinga, jei nepaisant taikytų saugumo priemonių, šiuos duomenis pasisavina trečioji šalis.

Kiek laiko mes saugome jūsų asmeninius duomenis?

„TV Play“ saugo jūsų asmeninius duomenis tiek laiko, kiek reikia tikslams pasiekti (žr. 4 punktą).

Jei kandidatai, kurie nebuvo atrinkti per įdarbinimo procesą, duoda  “TV Play” sutikimą, jų asmens duomenys bus saugomi trejus metus ir jie gali būti peržiūrėti, jei mūsų organizacijoje atsirastų nauja galimybė įsidarbinti.

Skundas priežiūros institucijai

Jei turite kokių nors skundų ar klausimų dėl asmens duomenų tvarkymo „TV Play“, maloniai prašome susisiekti su „TV Play“. Tačiau jei nepavyksta pasiekti draugiško sprendimo, informuojame, kad turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai (www.aki.ee, www.dvi.gov.lv arba www.ada.lt) dėl asmens duomenų apsaugos.

Politikos pokyčiai

„TV Play“ gali pakeisti ir pritaikyti politiką, kad ji atitiktų visus naujus galiojančius įstatymus ir (arba) reglamentus.

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 11.11.2019.

1 / 3
gallery img
close
next

Sėkmingai išsiųsta

Ačiū! Su jumis susisieksime darbo dienomis per 3 val.

close