logo
logo
Titulinis
Privatumo politika
Bendrosios nuostatos 

UAB „Bitė Lietuva“ siūlo Jums galimybę užsisakyti paslaugas, produktus ar jų prenumeratą (toliau “Paslaugos”). UAB „Bitė Lietuva“ supranta, kad Jūsų asmeninė informacija yra svarbi ir įsipareigoja ją saugoti ir gerbti.

Ši privatumo politika paaiškina (kartu su Bendrosiomis sąlygomis  ir Slapukų naudojimo politika) kaip mes valdome asmens duomenis, gautus iš Jūsų. Prašome atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką, kad suprastumėte mūsų požiūrį ir mūsų vykdomą Jūsų asmens duomenų tvarkymą bei kaip mes galėtume naudoti Jūsų duomenis. Ši politika gali būti keičiama, o visi pakeitimai ir papildymai bus paskelbti šio dokumento apačioje, kartu su informacija apie datą, kuria tokie pakeitimai įsigaliojo, todėl prašome Jūsų kartkartėmis perskaityti šią politiką.

Mes apdorojame Jūsų asmens duomenis tokiu būdu, kad užtikrintume tinkamą asmens duomenų apsaugą, įskaitant apsaugą nuo neautorizuoto ir neteisėto apdorojimo, atsitiktinio praradimo ar sugadinimo, naudojant tinkamas technines ir organizacines priemones.

Mes naudosime Jūsų asmeninę informaciją išimtinai tikslais, kuriais ji buvo surinkta ir ne daugiau ir tokiu būdu, kuris yra suderinamas su šiais tikslais. Apdorodami Jūsų duomenis, mes laikomės Estijos ir Europos Sąjungos teisės aktų.

Apdorodami Jūsų asmeninę informaciją, mes galime naudoti duomenų tvarkytojus, bet tokiu atveju mes naudosime tik tuos tvarkytojus, kurie suteikia pakankamą garantiją, kad bus įdiegtos tinkamos organizacinės priemonės ir tokiu būdu, kad apdorojimas atitiktų duomenų saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus ir užtikrintų duomenų subjekto teises.

Privatumo politika, įskaitant Bendrąsias sąlygas ir Slapukų naudojimo politiką taikoma svetainėms www.home3.lt (toliau-“Svetainė”) kai Jūs naudojatės, naudojotės arba naudositės ateityje mūsų Paslaugomis.

Kontaktai

Esame UAB „Bitė Lietuva“ (toliau “mes”, “mūsų”, BITĖ), registruoti Lietuvoje, įmonės kodas 110688998, adresas: Žemaitės g. 15, LT-03504 Vilnius, Lietuva. Mes vykdome veiklą ir veikiame pagal Lietuvos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą.

Klausimus, komentarus ir prašymus, susijusius su Privatumo politika, siųskite el. pašto adresu  info@home3.lt

Informacija, kurią mes galime rinkti iš Jūsų

Jums užsakius BITĖS Paslaugas, mes surinksime kai kurią arba visą žemiau nurodytą Jūsų asmeninę informaciją. Informacijos rinkimas priklauso nuo aplinkybių.

Informacija, kurią galime rinkti yra:

Identifikacinė informacija, tokia kaip vardas ir pavardė, gimimo data ir asmens kodas.

Kontaktinė informacija, tokia kaip elektroninio pašto adresas, telefono numeris ir gyvenamosios vietos adresas. Mes galime įrašyti Jūsų korespondencijos adresą, jeigu į mus kreipiatės.

Mokėjimai ir finansinė informacija, tokia kaip banko sąskaitos numeris, mokėjimo informacija.

Duomenis apie paslaugų naudojimą, pavyzdžiui, paslaugos naudojimo kiekiai, duomenys surinkti panaudojant slapukus ar kitas panašias technologijas ir kt.

Bet kuri kita informacija, suteikta registracijos mūsų svetainėje metu, prisijungiant prie mūsų Paslaugos arba užsakant mūsų papildomas Paslaugas. Mes taip pat galime įrašyti Jūsų informaciją, kai Jūs pranešate apie problemą mūsų svetainėje, specialių pasiūlymų metu, arba jums dalyvaujant konkurse.

Naudotojo informacija, kurią Jūs suteikiate tyrimo tikslais (reitingai, atsiliepimai, atsakymai į užklausas ir kiti prašymai), į kurią Jums nebūtina atsakyti.

Stebėjimas ir informacija apie pageidavimus, tokia kaip Jūsų apsilankymo mūsų Svetainėje detalės, įskaitant, bet neapsiribojant, IP adresu, informacijos srautu, buvimo vieta ir kitais ryšio duomenimis. Mes taip pat renkame informaciją Jums naudojantis Svetaine slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba. Daugiau apie tai galite sužinoti perskaitę Slapukų naudojimo politiką.

Informacija apie jūsų kompiuterį, įskaitant, jei tokia informacija yra prieinama, jūsų IP adresą, operacinę sistemą ir naršyklės rūšį, taip pat ryšio spartą ir interneto paslaugų teikėją, dėl mūsų sistemos administravimo ir ataskaitų apie surinktą informaciją mūsų reklamos teikėjams teikimo. Tai statistiniai duomenys apie mūsų vartotojų veiklą internete ir būdas, kuris neidentifikuoja jokio asmens.

Mes galime papildyti informaciją, kurią gauname iš jūsų, ir informaciją apie jūsų naudojimąsi mūsų Paslaugomis viešai prieinama informacija apie jus, taip pat informacija, kurią mes gauname iš trečiųjų asmenų. Mes taip pat galime gauti informaciją apie jūsų naudojimąsi mūsų interneto svetainėmis, prekėmis ir paslaugomis iš BITĖS ir „TV3 Group“  įmonių grupių. Tokia informacija gali apimti, pavyzdžiui, informaciją, kurią mes renkame iš kitų žmonių jūsų namų ūkyje, ir informaciją, kurią mes gauname iš trečiųjų asmenų (pavyzdžiui, informacija apie jūsų naudojimąsi mūsų Paslaugomis, kad labiau pritaikytume savo paslaugas jūsų poreikiams ir galėtume rekomenduoti programas, kurios galėtų jums patikti).

Šioje Privatumo politikoje asmeninė informacija reiškia informaciją, kuri gali būti naudojama jums identifikuoti. Neasmeninė informacija yra informacija, kurios negalima naudoti jums identifikuoti. Mes galime rinkti, naudoti, perduoti arba atskleisti neasmeninę informaciją bet kokiems tikslams.

Jūs turite teisę neatskleisti jokios jūsų asmeninės informacijos, bet mūsų prašoma asmeninė informacija yra būtina mums, kad galėtume teikti Paslaugas. Jei neturėsime mums reikalingos informacijos, mes negalėsime teikti savo Paslaugų.

Atkreipkite dėmesį, kad tik jūs atsakote už asmens duomenų, kuriuos pateikiate mums, teisingumą ir išsamumą.

Tvarkymo nauda, tikslas ir teisinis pagrindas

Mes apdorojame iš Jūsų gautą informaciją vykdydami sutartį arba ruošdamiesi ją sudaryti arba duomenų subjekto prašymu, kai Jūs duodate mums sutikimą arba siekdami įvykdyti teisinius įsipareigojimus, arba teisėtais interesais, vykdydami klientų valdymą ir teikdami mūsų Paslaugas:

kad identifikuotume Jus arba Jūsų atstovus;

teikdami Jums Paslaugas, kad išvengtume veiklos sutrikimų;

siekdami užtikrinti, kad turinys mūsų Svetainėje Jums būtų pateiktas efektyviausiu būdu;

vykdydami apklausas, kad pagerintume Paslaugų teikimą;

kad pateiktume Jums užsakymo ir apmokėjimo informaciją;

bendraudami su Jumis dėl Jūsų mano.home3.lt paskyros arba Paslaugų pirkimo;

kad informuotume Jus apie pasikeitimus, susijusius su Paslauga;

kad įrašytume ir saugotume telefono skambučius, siekiant patvirtinti Jūsų ar mūsų padarytus pareiškimus ar atliktus pervedimus (šie įrašai yra konfidencialūs);

siekiant įvykdyti finansinius įsipareigojimus, numatytus Jūsų sutartyje, vėlavimo atsiskaityti atveju suteikti informaciją apie Jus ir Jūsų skolas (vardas, pavardė, asmens kodas, įsiskolinimo suma, vėlavimo atsiskaityti laikas, kreditorius ir t.t.) skolų valdymo ir išieškojimo įmonėms, kitam apmokėjimo duomenų bazės apdorojančiam subjektui. Informacija bus perduota susijusiems subjektams paskelbimui. Panaikinus skolą Jūs turite teisę reikalauti nutraukti aukščiau minėtų subjektų vykdomą asmens duomenų apdorojimą;

atliekant kreditingumo patikrinimus.

Mes tvarkome iš Jūsų gautą informaciją, remdamiesi duomenų subjekto prašymu arba gavę Jūsų sutikimą arba dėl mūsų siekiamų teisėtų interesų, susijusių su Jūsų asmeninės informacijos tvarkymu, įskaitant profilius, rinkodaros tikslus, asmeninių pasiūlymų iš “Bitė” ir „TV3 Group“  įmonių grupių teikimą, šiais būdais:

teikiant pasiūlymus, naujienas, informaciją, produktus ir Paslaugas, kurias užsakote iš mūsų arba kurios, mūsų manymu, galite būti Jums įdomios;

siunčiant Jums mūsų naujienlaiškius, kuriuose taip pat gali būti pasiūlymai, naujienos, informacija, BITĖS, kitų BITĖS grupės įmonių ir TV3 Group produktai ir paslaugos, nuorodos į kitas svetaines, kurios Jums gali būti įdomios. Informuojame, kad Jūs galite bet kada atsisakyti naujienlaiškių paspaudę atsisakymo nuo prenumeratos nuoroda žinutėje.

Mes taip pat galime naudoti Jūsų informaciją arba leisti ja naudotis   BITĖS  ir „TV3 Group“  įmonių grupėms arba pasirinktoms trečiosioms šalims, kurios nurodytos žemiau (žr. Jūsų informacijos atskleidimas).

Profiliavimas

Profiliavimas reiškia bet kokią automatinio asmens duomenų apdorojimo formą, kurią sudaro asmens duomenų naudojimas įvertinant tam tikrus aspektus, susijusius su fiziniu asmeniu, o būtent analizuojant ar nuspėjant fizinio asmens profesinę patirtį, ekonominę padėtį, sveikatą, asmeninius pageidavimus, interesus, patikimumą, vietą ar judėjimą.

Mes galime naudotis profiliavimu marketingo tikslais, taip pat norėdami suasmeninti Jums teikiamas paslaugas, remiantis teisėtu interesu, vykdant sutarties sąlygas arba Jūsų prašymu besiruošdami sudaryti sutartį arba esant Jūsų sutikimui.

Kur ir kaip ilgai mes saugojame Jūsų asmens duomenis

Visa Jūsų suteikta informacija laikoma saugiuose serveriuose. Visi mokėjimai užkoduoti naudojant industrijos standarto technologijas. Jeigu Jums suteiktas (arba Jūs pasirinkote) slaptažodis, kurio pagalba Jūs galite prisijungti prie mūsų svetainės, esate atsakingas už šio slaptažodžio neatskleidimą. Raginame Jus niekam neatskleisti šio slaptažodžio. Esant galimybei, po kiekvieno prisijungimo, prašome atsijungti nuo visų įrenginių, kurie yra vieši arba kuriais dalinamasi. Jeigu grąžinate arba parduodate įrenginį, kurio pagalba jungėtės prie mano.home3.lt, pirmiausia turite atsijungti ir atjungti įrenginį. Jeigu Jūsų slaptažodis arba įrenginys yra nesaugūs, arba Jūs neatsijungėte arba neatjungėte įrenginio, paskesni naudotojai gali gauti prieigą prie Jūsų mano.home3.lt paskyros ir asmeninės informacijos.

Informacijos perdavimas internetu dar nėra iki galo saugus. Nepaisant visų mūsų dedamų pastangų, mes negalime garantuoti Jūsų informacijos saugumą ir negalime prisiimti atsakomybės dėl neteisėtos prieigos prie šios informacijos. Jūs savo rizika pateikiate informaciją mūsų Svetainėje. Atsižvelgiant į tai, kad mes turime prieigą prie Jūsų informacijos, mes naudojame griežtus metodus ir saugos priemones stengdamiesi užkirsti kelią neteisėtai prieigai prie Jūsų informacijos.

Jūsų asmeninė informacija nebus apdorojama ilgiau, negu tai yra būtina. Saugojimo terminas gali būti nurodytas Jūsų sutartyje arba nustatytas galiojančių teisės aktų.

Perdavimas trečiosioms šalims

Informacija, kurią gauname iš Jūsų, gali būti perduota ir laikoma už Europos ekonominės erdvės ribų (“EEE”). Ją taip pat gali apdoroti mums arba vienam iš mūsų tiekėjų dirbantis personalas, veikiantis už EEE ribų. Toks personalas gali apdoroti Jūsų užsakymą, apmokėjimo detales ir paslaugų vykdymą. Įvesdami savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su tokiu perdavimu, saugojimu ir tvarkymu. Mes imsimės visų reikiamų veiksmų, kad užtikrintume, kad su Jūsų duomenimis būtų elgiamasi saugiai ir laikantis šios Privatumo politikos sąlygų, taip pat papildomai, kad duomenų perdavimas būtų įmanomas tik kai trečioji šalis užtikrina atitinkamą saugos lygį arba yra sertifikuota pagal ES-JAV Privatumo skydo gaires.

Jūsų informacijos atskleidimas

Mes galime atskleisti jūsų asmeninę informaciją bendrovėms, kurios priklauso „Bitė“ ir „All Media Baltics“ įmonių grupėms, kad minėtosios bendrovės teiktų informaciją apie prekes ir paslaugas, kurios gali jus sudominti. Mes arba minėtosios bendrovės gali susisiekti su jumis dėl reikiamos informacijos elektroniniu paštu, laišku, telefonu ar SMS pranešimu. Bendrovės, priklausančios „Bitė“ ir „TV3 Group“ įmonių grupėms, turinčios prieigą prie jūsų asmens duomenų, laikosi Privatumo politikoje įtvirtintos praktikos.

Mes galime atskleisti jūsų asmeninę informaciją tretiesiems asmenims, jei turime pagrįstą pagrindą manyti, kad informacijos atskleidimas reikalingas šiais atvejais:

 • jei mes parduodame arba perkame bet kokį verslą ar turtą, mes galime atskleisti jūsų asmeninę informaciją būsimam verslo ar turto pirkėjui arba pardavėjui;
 • jei trečiasis asmuo įsigyją TV Play Baltics arba esminę jos turto dalį, asmeninė informacija apie TV Play Baltics  vartotojus bus perduodamo turto dalis;
 • jei mes privalome atskleisti jūsų asmeninę informaciją arba ja pasidalinti, kad būtų vykdoma bet kokia teisinė prievolė, taisyklė, teisinis procesas ar valstybinės institucijos prašymas arba kad būtų priverstinai vykdomos ar taikomos Bendros sąlygos, įskaitant galimų pažeidimų tyrimą. Tai apima keitimąsi informacija su kitomis bendrovėmis ir organizacijomis, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui ir sumažinti kredito riziką, nustatyti neteisėtą ar įtariamą neteisėtą veiklą, saugumo trūkumą ar technines problemas, sutrukdyti ar kitaip užkirsti kelią tokiai veiklai ar problemoms.

Mes galime naudoti surinktą informaciją stebėjimui, kaip naudojamasi mūsų Paslaugomis, kad padėtume sau pagerinti mūsų teikiamas Paslaugas, ir mes galime pateikti tokią surinktą informaciją tretiesiems asmenims, kaip antai turinio paslaugų teikėjams, su kuriais mes dirbame, arba reklamos teikėjams. Surinktoje informacijoje nėra asmeninės informacijos.

Mes taip pat galime pasitelkti trečiuosius asmenis bendroves, kad teiktų paslaugas mums, pavyzdžiui, teiktų infrastruktūros ir IT (informacinių technologijų) paslaugas (įskaitant, be kita ko, duomenų saugojimą ir duomenų siuntimo (transliacijos) kokybės stebėjimą), atliktų (tvarkytų) kredito kortelių sandorius, teiktų vartotojų aptarnavimo, reklaminio pobūdžio paslaugas, rinktų skolas, analizuotų ir gerintų duomenis, taip pat teiktų paklausimus vartotojams ir atliktų kitas statistikos duomenų analizes. Šios bendrovės gali turėti prieigą prie jūsų informacijos, kad galėtų teikti savo paslaugas. Mes neleidžiame šioms bendrovėms naudoti ar atskleisti jūsų asmeninės informacijos, išskyrus teikti paslaugas, kurių mes prašome.

Jei nenorite gauti mūsų naujienlaiškio prenumeratos, jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti jo naujienlaiškio apačioje paspaudę atsisakymo nuorodą arba galite atsisakyti Jums tinkančiu metu parašydami mums el. pašto adresu info@home3.lt. Atkreipiame dėmesį, kad jūs negalite atsisakyti tam tikros mūsų siunčiamos korespondencijos, pavyzdžiui, pranešimų apie jūsų sąskaitoje atliktus sandorius arba jūsų užsakytų Paslaugų atnaujinimus.

Jūsų mano.home3.lt paskyros sujungimas su jūsų socialinės žiniasklaidos paskyra

Jūs galite susieti savo socialinės žiniasklaidos paskyrą, pvz., paskyrą socialinio tinklo „Facebook“ svetainėje, su BITĖS paskyra. Jei nuspręsite susieti savo socialinės žiniasklaidos paskyrą su BITĖS paskyra, mes rinksime tam tikrą informaciją apie jūsų socialinės žiniasklaidos paskyrą, ir tokia informacija gali būti naudojama aukščiau nurodytu būdu.

Mes neatsakome už paslaugų, kurios nepriklauso BITEI , turinį arba už informaciją, kuria dalinatės arba kurią siunčiate naudodamiesi tokiomis paslaugomis. Jei naudojatės trečiųjų asmenų paslaugomis, Jūs turėtumėte perskaityti jų privatumo politiką, kad išsiaiškintumėte, kaip jie tvarkys iš jūsų surinktą informaciją.

Prieiga prie puslapių

Kai kuriais atvejais mūsų Svetainėje gali būti nuorodų į/iš kitų svetainių, kurias valdo BITĖS ir „TV3 Group“ grupių įmonės, mūsų tinklo partneriai, reklamos tiekėjai arba dukterinės įmonės. Informuojame, kad šios Svetainės turi savo privatumo politiką, už kurią mes nesame atsakingi. Prašome perskaityti jų privatumo politikos nuostatas prieš suteikiant bet kokią asmeninę informaciją.

Duomenų subjekto teisės

Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmenine informacija:

 • turėti prieigą prie informacijos apie Jus. Jūs turite teisę gauti iš mūsų patvirtinimą apie tai, ar mes tvarkome su Jumis susijusią informaciją, ir, jeigu taip, gauti prieigą prie asmeninės informacijos, taip pat informacijos, kuri numatyta teisės aktuose;
 • taisyti netikslius duomenis apie Jus;
 • į informacijos ištrynimą, tais atvejais, kai, pavyzdžiui, tokie duomenys nebėra būtini, arba, jeigu tokios informacijos tvarkymas buvo atliekamas esant Jūsų sutikimui, bet Jūs tokį sutikimą atšaukėte ir nebeliko teisėto pagrindo informacijai tvarkyti;
 • į apdorojimo apribojimą, pavyzdžiui, kai mes analizuojame, ar turite teisę į informacijos ištrynimą;
 • gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos mums suteikėte ir kuriuos mes tvarkome esant Jūsų sutikimui arba remdamiesi sutartimi ir automatiškai, visuotinai naudojamu ir lengvai nuskaitomu formatu ir jums turint teisę perduoti šiuos duomenis kitam valdytojui;
 • prieštarauti jūsų asmeninės informacijos tvarkymui, kuris yra grindžiamas teisėtais interesais, įskaitant profiliavimą, nebent mes įrodysime, kad yra teisėti pagrindai duomenų tvarkymui; arba teisę pareikšti prieštaravimus dėl tiesioginės rinkodaros tikslų, įskaitant profiliavimą tiek, kiek tai susiję su tokia tiesiogine rinkodara;
 • panaikinti savo sutikimą bet kuriuo metu, nepažeidžiant tvarkymo teisėtumo, pagrįsto anksčiau duotu sutikimu prieš jį atšaukiant;
 • nebūti subjektu, kurio atžvilgiu priimami sprendimai remiasi tik automatizuotu apdorojimu, įskaitant profiliavimą, kuris sukelia teisines pasekmes, susijusias su Jumis ar kitaip Jus įtakoja.
IP adresai

Mes galime rinkti informaciją apie jūsų kompiuterį, įskaitant, jei tokia informacija yra prieinama, jūsų IP adresą, operacinę sistemą ir naršyklės rūšį, taip pat ryšio spartą ir interneto paslaugų teikėją, dėl mūsų sistemos administravimo ir ataskaitų apie surinktą informaciją mūsų reklamos teikėjams teikimo. Tai statistiniai duomenys apie mūsų vartotojų veiklą internete ir būdas, kuris neidentifikuoja jokio asmens.

 

Mūsų Privatumo politikos pasikeitimai

Visi būsimi pakeitimai, kuriuos atliekame Privatumo politikoje, bus skelbiami šiame tinklapyje, kuris nurodytas aukščiau. Jūs taip pat būsite informuoti apie pakeitimus elektroniniu paštu vadovaujantis Bendrų sąlygų nuostatomis. Visi pakeitimai įsigalioja nedelsiant, išskyrus esamiems abonentams, kuriems pakeitimai taikomi praėjus 30 dienų nuo jų paskelbimo, jeigu nenurodyta kitaip.

Duomenų apsaugos pareigūnas

Dėl savo teisių įgyvendinimo ar nusiskundimų, galite kreiptis į BITĖS duomenų apsaugos pareigūną elektroniniu paštu duomenu.apsauga@bite.lt.

Norėdami sužinoti daugiau, susipažinkite su mūsų Slapukų naudojimo politika, taip pat Bendrosiomis sąlygomis.

1 / 3
gallery img
close
next

Sėkmingai išsiųsta

Ačiū! Su jumis susisieksime darbo dienomis per 3 val.

close